Napisz wiadomość

Oferta

Obszar działania

Głównym obszarem działania są kopalnie (aktualnie 37) KHW SA, KW SA, JSW SA, zlokalizowane na terenie Górnego Śląska, Bogdanka.

Klienci, Partnerzy biznesowi

Towarzystawa ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, prywatne podmioty gospodarcze finansujące, ubezpieczające sprzęt górniczy. Producenci sprzętu górniczego zainteresowani zakupem i remontem wydobytego sprzętu.

Cele na lata 2016-2020

Uzyskanie pozycji lidera na rynku krajowym w zakresie wyceny, wydobycia oraz zagospodarowywania sprzętu górniczego znajdującego się w wyrobiskach kopalnianych, będącego w gestii towarzystw ubezpieczeniowych, banków, firm leasingowych.

 

Spółka została powołana w celu świadczenia specjalistycznych, techniczno-logistycznych usług wydobycia na powierzchnię kopalni, ewentualnego remontu i sprzedaży maszyn oraz urządzeń górniczych (kombajny i przenośniki, obudowy zmechanizowane, ładowarki, stacje transformatorowe, wiertnice itp.), które to maszyny pozostały w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego.

Referencje

W tym miejscu wkrótce zamieścimy referencje z pierwszych realizacji naszej firmy

 

GÓRPOL SERVICE SA,
ul. Bednorza 26, 43-200 Pszczyna

adres do korespondencji:
ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice.

www.gorpol.eu, tel 32 320 00 75
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS 0000599846,
NIP: 6381813386, REGON:362820487 Kapitał zakładowy 100 000 zł