Napisz wiadomość

Oferta

Obszar działania

Głównym obszarem działania są kopalnie PGG Sp z o.o., JSW SA,Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bogdanka S.A.

Klienci, Partnerzy biznesowi

Towarzystawa ubezpieczeniowe, banki, firmy leasingowe, prywatne podmioty gospodarcze finansujące, ubezpieczające sprzęt górniczy. Producenci sprzętu górniczego zainteresowani zakupem i remontem wydobytego sprzętu.

Zakres świadczonych usług

Doradztwo i ekspertyzy techniczne z zakresu górnictwa - w szczególności na potrzeby ubezpieczycieli

Świadczenie specjalistycznych, techniczno-logistycznych usług wydobycia na powierzchnie kopalni, ewentualnie remontu i sprzedaży maszyn oraz urządzeń góniczych

Wykonywanie audytów energetycznych

Doradztwo i wdrażanie dedykowanego, specjalistycznego oprogramowania dla branży

Nadzór inwestorski i realizacja inwestycji technologicznych "pod klucz"

 

Spółka została powołana w celu świadczenia specjalistycznych, techniczno-logistycznych usług wydobycia na powierzchnię kopalni, ewentualnego remontu i sprzedaży maszyn oraz urządzeń górniczych (kombajny i przenośniki, obudowy zmechanizowane, ładowarki, stacje transformatorowe, wiertnice itp.), które to maszyny pozostały w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego.

Zrealizowane projekty

Na zlecenie firmy ubezpieczeniowej wykonana szereg ekspertyz technicznych dotyczących przyczyn katastrof i wypadków w kopalniach ( efekt podstawa do odmowy wypłaty odszkodowań o wielmilionowej wielkości)

Audyty energetyczne i ekspertyzy efektywności energetycznej dla dwóch dużych grup przemysłowych (notowanych na GPW)

Wydobycie maszyn i urządzeń z podziemnych wyrobisk na rzecz firm leasingowych oraz ich remont

 

GÓRPOL SERVICE SA,
ul. Bednorza 26, 43-200 Pszczyna

adres do korespondencji:
ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice.

www.gorpol.eu, tel 32 320 00 75
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS 0000599846,
NIP: 6381813386, REGON:362820487 Kapitał zakładowy 100 000 zł